Suured tänud toetajateleKaiu Vallavalitsus


MTÜ Kaiu Jahindusklubi


Kaiu Eko TehnikaäriRapla kauplus JahiKala


Kaitseliidu Rapla Malev
Karitsu RantsoVana-VigalaTTK

Reeglid

1. Võistluskoht: Raplamaa Kaiu vald Loosalu järv


2. Toimumise aeg: 16.märts 2013 a. Kogunemine ja registreerimine kell 8.00-9.00 Kaiu Vallamaja esisel platsil. Sõit ja matk järvele ca 1tund.Võistlusaeg 10-13.00 ( sõltuvalt ilmaoludest võib võistlusaeg muutuda)


3. Võistlus toimub kolmes eraldi arvestuses: Mehed, Naised ja Noored(alla 16 aastased).


4. On lubatud kasutada korraga ühte sikutit, millele on rakendatud kas tirk või kirptirk.


5. Lubatud on kasutada mistahes sööta v.a. elus- ja surnuid kalu ja ahvenasilma. Sissesöötmine lubatud.


6. Kõik püütud kalad palume panna koheselt korraldajate poolt antud plastikkotti ja tekkinud praht palume järve jäält koristada ning endaga kaasa võtta.


7. Kaugus võistlejate vahel vähemalt 5 m. Iga võistleja võib endale reserveerida ühe püügiaugu, mis peab olema teistele võistlejatele arusaadavalt tähistatud.


8. Aukude puurimist ja püüki alustada peale stardipauku. 5 minutit enne lõppaega antakse signaal.


9. Püütud kalade kaalumine ja võistluse lõpetamine toimub Karitsa Jahibaasis (www.jahindus.kaiueko.ee) orienteeruvalt kell 14.30.


10. Parimaks tulemuseks tunnistatakse suurimat ahvenate kogukaalu. Võrdse kogukaalu korral eelistatakse suurima kalade arvuga võistlejat.


11. Autasustamine. Autasustatakse igas grupis kolme parimat. Rändauhind on võistluse võitjale.


12.Kõik võistlejad on jääl omal vastutusel.


13.Korraldajatel on õigus muuta võistlustingimusi. Võistluse peakohtuniku sõna on otsustav ja lõplik.


14.Võistlejad on kohustatud järgima Eesti Vabariigis kehtivaid kalapüügieeskirju.Osavõtutasu eelregistreerunutele 7 EUR, kohapeal 10 EUR ja Noored tasuta. Tasuda on võimalik pangaülekandega Kaiu Kalaklubi MTÜ a/a SEB 10220037042018, selgituseks osaleja nimi või sularahas as Kaiu EKO Tehnikaäris Kaius, Kose-Ristil ja Raplas kaupluses Jahikala. Eelregistreerimine lõpeb 13. märtsil kell 24.00. Noortel palume registreerida e-aadressil kalev@kaiueko.ee

SOOV24.EE© Kaiu Kalaklubi 2013©